Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1
82-500 Kwidzyn

Spółka zarejestrowana pod Nr KRS 0000150801 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP: 581-000-76-28;
REGON: 170161027;
Kapitał zakładowy: 2 842 500,00 zł
Konta bankowe:
Powiślański Bank Spółdzielczy – 11 8300 0009 0008 2093 2000 0010
PKO BP O/Kwidzyn – 61 1020 1778 0000 2702 0002 5999
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Strona internetowa: www.peckwidzyn.pl
Zarząd
Prezes ZarząduGrzegorz Hejnatel. wew. 1110
tel. kom. 728436126
g.hejna@peckwidzyn.pl
Prokurent
Dyrektor ds. Technicznych
Bogusław Franckowskitel. wew. 1112
tel. kom. 728436129
b.franckowski@peckwidzyn.pl
Sekretariat
SekretariatBożena Grządkatel. wew. 1100
tel. kom. 728436128
b.grzadka@peckwidzyn.pl
Biuro Obsługi Klienta BOK
bok@peckwidzyn.pl
Kierownik Działu
Obsługi Odbiorców
Iwona Wośtel. wew. 1150
tel. kom. 728436135
i.wos@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, zleceniaMałgorzata Dondziaktel. wew. 1152
tel. kom. 728436137
m.dondziak@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, umowyLiliana Szczepanektel. wew. 1151
tel. kom.728436136
l.szczepanek@peckwidzyn.pl
Pogotowie Ciepłownicze
pogotowie.cieplownicze@peckwidzyn.pl
Pogotowie CiepłowniczeTelefon alarmowy993
 Pogotowie CiepłowniczeTelefontel. wew. 1172
tel. kom. 694973516
Wybrane jednostki organizacyjne spółki
Dział KadrIrena Obuchowskatel. wew. 1105
tel. kom.728436127
i.obuchowska@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu KierownikLeszek Dondziaktel. wew. 1170
tel. kom. 694969241
l.dondziak@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu
Spec. ds. technicznych
Aleksandra Skierkowskatel. wew. 1171
tel. kom. 694978889
a.skierkowska@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług
Kierownik
Jan Gargulatel. wew. 1130
tel. kom. 728436130
j.gargula@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług
Mistrz ds. węzłów
Tomasz Obuchowskitel. wew. 1131
tel. kom. 728436131
t.obuchowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Kierownik
Joanna Kotowicz – Ściążkotel. wew. 1140
tel. kom.728436138
j.sciazko@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Informatyka
Krzysztof Majrowskitel. wew. 1141
tel. kom.728436139
k.majrowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Spec. ds. technicznych
Anna Napiórkowskatel. wew. 1142
tel. kom.694969582
a.napiorkowska@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Magazyn
Elżbieta Szczęsnatel. wew. 2143
e.szczesna@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Referent ds. technicznych
Maria Kopertel. wew. 1143
m.koper@peckwidzyn.pl
Gł.KsięgowyAnna Maciejewska-Szarafintel. wew. 1113
tel. kom.728436147
a.szarafin@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościJanina Biernattel. wew. 1115
j.biernat@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościBarbara Nadoleckatel. wew. 1116
b.nadolecka@peckwidzyn.pl
Dział Księgowości
Płace
Anna Godziktel. wew. 1115
a.godzik@peckwidzyn.pl
Zarząd
Prezes ZarząduGrzegorz Hejna

tel. wew. 1110
tel. kom. 728436126

g.hejna@peckwidzyn.pl
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
Bogusław Franckowski

tel. wew. 1112
tel. kom. 728436129

b.franckowski@peckwidzyn.pl
Sekretariat
SekretariatBożena Grządka

tel. wew. 1100
tel. kom. 728436128

b.grzadka@peckwidzyn.pl
Biuro Obsługi Klienta BOK
bok@peckwidzyn.pl
Kierownik Działu Obsługi OdbiorcówIwona Woś

tel. wew. 1150
tel. kom. 728436135

i.wos@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, zleceniaMałgorzata Dondziak

tel. wew. 1152
tel. kom. 728436137

m.dondziak@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, umowyLiliana Szczepanek

tel. wew. 1151
tel. kom.728436136

l.szczepanek@peckwidzyn.pl
Pogotowie Ciepłownicze
pogotowie.cieplownicze@peckwidzyn.pl
Pogotowie CiepłowniczeTelefon alarmowy

993

Pogotowie CiepłowniczeTelefon

tel. wew. 1172
tel. kom. 694973516
Wybrane jednostki organizacyjne spółki
Dział KadrIrena Obuchowska

tel. wew. 1105
tel. kom.728436127

i.obuchowska@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu KierownikLeszek Dondziak

tel. wew. 1170
tel. kom. 694969241

l.dondziak@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu
Spec. ds. technicznych
Aleksandra Skierkowska

tel. wew. 1171
tel. kom. 694978889

a.skierkowska@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług KierownikJan Gargula

tel. wew. 1130
tel. kom. 728436130

j.gargula@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług Mistrz ds. węzłówTomasz Obuchowski

tel. wew. 1131
tel. kom. 728436131

t.obuchowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny KierownikJoanna Kotowicz – Ściążko

tel. wew. 1140
tel. kom.728436138

j.sciazko@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny InformatykaKrzysztof Majrowski

tel. wew. 1141
tel. kom.728436139

k.majrowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny Spec. ds. technicznychAnna Napiórkowska

tel. wew. 1142
tel. kom.694969582

a.napiorkowska@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny MagazynElżbieta Szczęsna

tel. wew. 1143

e.szczesna@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny Referent ds. technicznychMaria Koper

tel. wew. 1143

m.koper@peckwidzyn.pl
Gł.KsięgowyAnna Maciejewska-Szarafin

tel. wew. 1113
tel. kom.728436147

a.szarafin@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościJanina Biernat

tel. wew. 1160

j.biernat@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościBarbara Nadolecka

tel. wew. 1160

b.nadolecka@peckwidzyn.pl
Dział Księgowości PłaceAnna Godzik

tel. wew. 1160

a.godzik@peckwidzyn.pl