Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada swoje źródło, czyli miejsce w którym wytwarzane jest ciepło, w Kwidzynie jest nim Elektrociepłownia International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Jest ono zlokalizowane z dala od osiedli mieszkaniowych, co gwarantuje, że powietrze, którym oddychamy jest zdecydowanie czystsze. Ze źródła ciepło przekazywane jest w formie gorącej wody do sieci ciepłowniczej, która w większości niewidoczna oplata miasto, umożliwiając przyłączenie budynku do ciepła. Dzieje się to przy pomocy tzw. „przyłącza”, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego – kolejnego elementu systemu.

Zadaniem węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników i gwarantujące temperaturę w pomieszczeniu jakiej oczekujesz. Węzły cieplne wyposażone są w systemy automatyki pogodowej, dzięki której nie musisz się martwić o komfort cieplny w pomieszczeniu bez względu na porę roku. Oprócz ogrzewania obiektów ten sam węzeł, wyposażony w moduł ciepłej wody, zapewni Ci dostawę ciepłej wody o stałej temperaturze, osiąganej już po chwili od odkręcenia kranu.
Ilość dostarczonego ciepła mierzona jest za pomocą ciepłomierzy. Opłatę za dostarczone ciepło pobiera się wg cen i stawek opłat określonych w taryfach dla ciepła, które zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

PEC Kwidzyn na dzień 31.12.2019 eksploatuje:
 • Sieć ciepłowniczą: 51,4 km, w tym:

  •  sieć ciepłowniczą i przyłącza wysokoparametrowe: 48,9 km
  • sieci ciepłownicze i przyłącza niskoparametrowe: 2,3 km
 • Węzły cieplne indywidualne: 645 szt., w tym:

  • stanowiące własność PEC Kwidzyn: 366 szt.
  • stanowiace własność odbiorców: 279 szt.
 • Węzły cieplne grupowe: 4 szt.

   

 • Kotłownie lokalne: 2 szt. o łącznej mocy cieplnej 325 kW

Łączna moc zamówiona przez odbiorców wynosi na dzień 31.12.2019: 54,60 MW.