Inwestycje

Inwestycje 2018r.

Spółka zaplanowała na rok 2018 inwestycje umożliwiające przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych budynków. Planowane jest przyłączenie 13 budynków z czego 11 to budynki wielorodzinne. Spółka w roku 2018 planuje również zrealizować pierwszy etap projektu „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”. Etap I obejmuje likwidację węzła grupowego przy ulicy Korczaka i budowę nowych preizolowanych sieci i przyłączy wraz z węzłami indywidualnymi dla obiektów dotychczas zasilanych z tego węzła.

Inwestycje 2017

Spółka w roku 2017 kontynuowała swoje działania mające na celu zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczej. Wybudowane zostały odcinki sieci i przyłączy ciepłowniczych, które umożliwiły dostawę ciepła do kolejnych 16 budynków, z których dziewięć to budynki wielorodzinne.

W roku 2017 zrealizowana została duża inwestycja, której celem było bezwykopowe ułożenie sieci ciepłowniczej pod torami kolejowymi.

Inwestycja umożliwiła dostawę ciepła do budynku Starostwa Powiatowego oraz budynku dworca PKP, a w przyszłości także innych obiektów zlokalizowanych przy ulicy Kościuszki.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały między innymi:

  • Budynek Dworca PKP

  • Budynek Starostwa Powiatowego

 • Budynek przy ulicy Słowiańskiej 29

   • Budynek przy ulicy 15-go Sierpnia 7

   • Budynki przy ulicy Grunwaldzkiej 27 i 28

Inwestycje 2016

W roku 2016 Spółka wybudowała sieć i przyłącza ciepłownicze pozwalające na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 26 budynków, z czego 13 to budynki wielorodzinne. Większość z przyłączonych budynków stanowią budynki już istniejące i zmieniające sposób zasilenia obiektu w ciepło – 17 obiektów.

Zasilone w ciepło zostały między innymi:

Trzy budynki wielorodzinne przy ulicy Bema:

Budynek wielorodzinny przy ulicy 15-go Sierpnia 2

Budynek wielorodzinny przy ulicy 3-go Maja 24

Inwestycje 2015

W roku 2015 Spółka zrealizowała szereg inwestycji które umożliwiły zasilenie w ciepło 30 obiektów, z czego 5 stanowią nowo wybudowane obiekty, a 25 to budynki już istniejące i zmieniające sposób zasilenia w ciepło. Zasilone w ciepło zostały między innymi:

Budynki wielorodzinne budowane przez PSM „Renawa” przy ulicy Kopernika

Budynki wielorodzinne przy ulicy Bema

Budynek wielorodzinny przy ulicy 15-go Sierpnia

Budynek wielorodzinny przy ulicy Grudziądzkiej 42

Budynek usługowo-mieszkalny przy ulicy Staszica