O G Ł O S Z E N I E

nabór kandydatów

na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Gminny Komisarz Spisowy Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego 2021r.

Termin składania ofert od 01.02.2021r. do 09.02.2021r.

Treść ogłoszenia wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajduje się na stronie www.bip.kwidzyn.pl oraz www.kwidzyn.pl

Gminny Komisarz Spisowy  

Burmistrz Miasta Kwidzyna                                                                                               

Andrzej Krzysztofiak