Rozliczenia zużycia ciepła  prowadzone są na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy, a ceny i stawki ustalane są w Taryfie dla ciepła PEC Kwidzyn i Taryfie dla ciepła International Paper Kwidzyn.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 15-10-2019 r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01-06-2018 r. do 14-10-2019r.
Taryfa dla ciepła International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o. obowiązuje od 1-12-2019 r.