PEC Kwidzyn informuje, że Spółka planuje wprowadzić do stosowania nowe stawki opłat za usługi przesyłowe z dniem 15.10.2019r.
Rozliczenia zużycia ciepła  prowadzone są na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy, a ceny i stawki ustalane są w Taryfie dla ciepła PEC Kwidzyn i Taryfie dla ciepła International Paper Kwidzyn.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01-06-2018 r.
Taryfa dla ciepła International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o. obowiązuje od 1-12-2018 r.
Taryfa dla ciepła International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o. obowiązuje od 1-09-2017 r.  do  30-11-2018 r.