Szanowni Odbiorcy
Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła MM Kwidzyn spółka z o.o, która obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Od dnia 1 kwietnia 2024 r. stosowane będą następujące ceny ciepła:

 WyszczególnienieJ.m.Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną MM Kwidzynzł/MW/rok (roczna)105 675,72

Zł/MW/m-c

(rata miesięczna)

8 806,31
Cena ciepła MM KwidzynZł/GJ52,78
Cena nośnika ciepłaZł/ m39,67

 

Jednocześnie „PEC” Sp. z o.o. pragnie poinformować, że Spółka zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, będzie stosowała wobec gospodarstw domowych oraz Odbiorców uprawnionych, którzy złożyli stosowane oświadczenia ochronę, poprzez zastosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła, która dla systemu wynosi:

  • cena za ciepło: 40,49 zł/GJ (netto), oraz
  • cena za moc zamówioną: 6747,90zł/MW/m-c (netto),

co pozwoli na zmniejszenie skutków wzrostu cen ciepła MM Kwidzyn.

Wzrost cen wynika wyłącznie ze zmiany cen za ciepło MM Kwidzyn, „PEC” Sp. z o.o. aktualnie nie wprowadza zmian stawek opłat za przesył.

Należy jednak pokreślić, że opłaty za ciepło obowiązujące w Kwidzynie – pomimo podwyżki – zgodnie z raportem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie są jednymi z najniższych w rejonie Północno – Zachodniej Polski.