Rekrutację na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego w Dziale Księgowości Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl Termin składania: 22 grudnia 2020 r. Dział [...]

2021-01-21T13:31:09+00:009 grudnia 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Wykonanie usług geodezyjnych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA RZECZ NASZEJ SPÓŁKI W ROKU 2021. I. Zakres robót: Wykonywanie inwentaryzacji powykonawczych wybudowanych urządzeń i sieci ciepłowniczych, sporządzanie map do celów projektowych. II. Warunki, które muszą spełnić wykonawcy składający ofertę: posiadanie uprawnień do wykonywania wyżej określonych usług geodezyjnych, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, [...]

2021-03-09T10:46:32+00:001 grudnia 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Rekrutację na stanowisko specjalista ds. technicznych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza rekrutację na stanowisko Specjalista ds. technicznych Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl Termin składania: 15 października 2020 r. Dział Kadr Przedsiębiorstwa [...]

2020-12-09T12:14:58+00:0025 września 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Opracowanie projektów budowlanych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1   ogłasza przetarg na OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. Chopina 14 i Piłsudskiego 27, Piłsudskiego 32, Staszica 14, Warszawska 2-4  W KWIDZYNIE. Termin wykonania zamówienia: [...]

2021-03-09T10:47:01+00:004 września 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowisko referent ds. administracyjnych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  informuje, iż w dniu  05.06.2020 r. zakończono rekrutację i dokonano wyboru osoby na stanowisko  Referent ds. administracyjnych.  Wszystkim aplikującym na w/w stanowisko spółka dziękuje za udział w rekrutacji.         [...]

2020-12-09T12:18:06+00:005 czerwca 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Lista potencjalnych wykonawców usług sprzątania

Lista potencjalnych wykonawców świadczenia usług sprzątania w 2020/2021 L.P. NAZWA FIRMY OFERTA [zł] UWAGI netto brutto 1 2 3 4 5 1. Eko – Efekt Mateusz Szyszko ul. Polna 21/1 82-500 Kwidzyn 3 400,00 3 400,00 2. Patrycja Więckowska Masz zrobione Firma usługowo-sprzątająca Krzykosy 37C 82-500 Kwidzyn 3 500,00 3 500,00 3. Firma Usługowa Magdalena Chruścicka Kwidzyn 3 500,00 [...]

2021-03-09T10:48:16+00:0029 maja 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Przedmiot zamówienia 1.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach siedziby Spółki przy ul. Słonecznej 1 w Kwidzynie. II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Usługa może być wykonywana od godz. 15:00 w dni [...]

2021-03-09T10:50:18+00:0018 maja 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Rekrutację na stanowisko referent ds. administracyjnych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza rekrutację na stanowisko Referent ds. administracyjnych Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl Termin składania: 30 maja 2020 r. Dział Kadr Przedsiębiorstwa [...]

2020-12-09T12:16:34+00:008 maja 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza przetarg na roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul.: Toruńska -Łużycka, Toruńska - Renawa, Słowackiego 21, Piłsudskiego, Ogrodowa oraz Kościuszki 50, 51 i 52 w Kwidzynie. Terminy [...]

2020-05-08T07:46:12+00:0010 marca 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|
Przejdź do góry