Ciepło dostarczane przez PEC Kwidzyn nie tylko pozwala na komfortowe ogrzanie obiektów,  zapewniając bezobsługową eksploatację, bez popiołu i potrzeby oczekiwania na „sezon grzewczy”, ale przede wszystkim jest bezpieczne.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. zakupuje ciepło z MM Kwidzyn Sp. z o.o., a następnie poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Spółki dostarcza ciepło zarówno dla odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych na terenie miasta Kwidzyna. Przesył i obrót ciepła pochodzącego z zakupu z Elektrociepłowni International Paper Sp. z o.o. w Kwidzynie odbywa się na podstawie koncesji udzielonych PEC Kwidzyn przez Prezesa URE. Spółka produkuje również ciepło w dwóch niewielkich kotłowniach lokalnych.

Poza dostawą i produkcją ciepła PEC Kwidzyn zajmuje się:

  • wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, budowy sieci ciepłowniczych,

  • wykonywaniem węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania,

  • prowadzeniem eksploatacji kotłowni i węzłów oraz konserwacją wewnętrznych instalacji na zlecenia ich właścicieli.

Zakres naszej działalności obejmuje:

  • eksploatację sieci ciepłowniczej od granic International Paper – Kwidzyn do poszczególnych budynków i obiektów,

  • eksploatację węzłów cieplnych własnych i zleconych nam do eksploatacji,,

  • konserwację instalacji odbiorczych budynków na zlecenia ich właścicieli,

  • eksploatację kotłowni będących własnością PEC.

Misją Spółki jest dążenie do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie dostarczania ciepła o jakości zgodnej z wymaganiami w sposób bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku.

Celem działalności Spółki jest zadowolenie klienta i wzrost jego zaufania poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług z zastosowaniem procedur ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w oparciu o zasady określone w normie PN-EN ISO 9001:2000.