Ważne wydarzenia w historii Spółki

 • 2014 rozbudowa sieci ciepłowniczej o ok. 2 km (budowa sieci do osiedla Graniczna oraz przyłącza ciepłowniczego do KPP-T)

 • 2013 zmiana technologii zasilania w ciepło osiedla Stare Miasto, uruchomienie dwóch elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na węzłach grupowych

 • 2012 zmiana technologii zasilania w ciepło osiedla Spółdzielcza, otrzymanie wyróżnienia w XVI edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

 • 2011 uzyskanie tytułu finalisty XV edycji konkursu o PomorskaNagrodę Jakości za wdrażanie nowoczesnych metod Zarządzania przez Jakość

 • 2010 zmiana technologii zasilania w ciepło osiedla Staszica, rozpoczęcie procesu modernizacji węzłów indywidualnych na osiedlu Hallera

 • 2008 wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania i nadzoru dystrybucji ciepła, wdrożenie automatycznego systemu odczytu ciepłomierzy drogą radiową, rozpoczęcie trzyletniego procesu wymiany izolacji sieci napowietrznej

 • 2007 zmiana technologii zasilania w ciepło osiedla Zacisze, rozpoczęcie trzyletniego procesu wymiany pomp obiegowych na pompy z elektroniczną regulacją obrotów

 • 2002 uzyskanie certyfikatu potwierdzającego dostosowanie Systemu jakości do wymagań normy ISO 9001:2000

 • 2001 przeniesienie siedziby spółki do nowego budynku przy ulicy Słonecznej 1

 • 1998 udzielenie przez URE koncesji na przesyłanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem

 • 1993 powstanie spółki z o.o., w której 100 % udziałów stanowi własność miasta Kwidzyn

 • 1992 wydzielenie z obszaru działania PEC miast Prabut i Susza, początek komputeryzacji przedsiębiorstwa

 • 1991 powstanie samodzielnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, którego obszar działania obejmował Kwidzyn, Prabuty oraz Susz

 • 1982 uruchomienie pierwszego odcinka sieci ciepłowniczej oraz pierwszego węzła grupowego

 • 1975 pierwsza dystrybucja ciepła przez Zakład Energetyki Cieplnej w ramach struktur WPEC Elbląg