POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Przedmiotem działalności Spółki „PEC” Kwidzyn Sp. z o.o. jest przesył
i dystrybucja ciepła, obrót ciepłem oraz produkcja ciepła w kotłowniach lokalnych.

Misją Spółki jest dążenie do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie dostarczania ciepła o jakości zgodnej z wymaganiami w sposób bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku.

Celem Spółki jest zadowolenie klienta i wzrost jego zaufania poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług z zastosowaniem procedur ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w oparciu o zasady określone w normie PN-EN ISO 9001:2008.

Zadowolenie klienta oraz wzrost jego zaufania osiągamy poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług oraz utrzymywanie systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy ISO 9001 i ciągłe doskonalenie jego skuteczności.

Gwarancją naszej wiarygodności jako niezawodnego dostawcy jest:

  • wdrażanie w systemie ciepłowniczym miasta oraz kotłowniach lokalnych najnowszych technologii przyjaznych środowisku,

  • zgodna z zasadami jakości oraz Prawem energetycznym organizacja i nadzór procesów produkcji, przesyłu i przetwarzania energii cieplnej,

  • systematyczna kontrola jakości dostaw ciepła.

Poprzez orientację na klienta i podejście procesowe do zarządzania gwarantujemy, że zamierzona jakość usług przez nas oferowanych będzie osiągana.

Wdrożony przez nas system zarządzania jakością jest świadectwem:

  • solidności i wiarygodności Spółki wobec Odbiorców,

  • spełniania standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z przepisami prawa energetycznego i udzielonymi Spółce koncesjami, dbałości o optymalizację ponoszonych kosztów,

  • stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników,

  • ciągłego doskonalenia oraz wzrostu efektywności i skuteczności realizowanych procesów i działań.