Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
„PEC” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1
82-500 Kwidzyn

Spółka zarejestrowana pod Nr KRS 0000150801 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP: 581-000-76-28;
REGON: 170161027;
Kapitał zakładowy: 3 594 500,00 zł
Konta bankowe:
Powiślański Bank Spółdzielczy – 11 8300 0009 0008 2093 2000 0010
PKO BP O/Kwidzyn – 61 1020 1778 0000 2702 0002 5999
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Strona internetowa: www.peckwidzyn.pl
Zarząd
Prezes ZarząduIwona Wośtel. wew. 1110
tel. (55) 279-38-47
i.wos@peckwidzyn.pl
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
Joanna Kotowicz – Ściążkotel. wew. 1112
tel. (55) 279-38-47
j.sciazko@peckwidzyn.pl
Sekretariat
SekretariatAgnieszka Rożniatatel. wew. 1100
tel. kom. 728436128
a.rozniata@peckwidzyn.pl
Biuro Obsługi Klienta BOK
bok@peckwidzyn.pl
Dział Obsługi Odbiorców

Kierownik

Anna Napiórkowskatel. wew. 1150
tel. kom.694969582
a.napiorkowska@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, zleceniaMałgorzata Dondziaktel. wew. 1151
tel. kom. 728436136
m.dondziak@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, umowyJoanna Tchorektel. wew. 1151
tel. kom.728436136
j.tchorek@peckwidzyn.pl
Pogotowie Ciepłownicze
pogotowie.cieplownicze@peckwidzyn.pl
Pogotowie CiepłowniczeTelefon alarmowy993
 Pogotowie CiepłowniczeTelefontel. wew. 1172
tel. kom. 694973516
Wybrane jednostki organizacyjne spółki
Dział Kadr i PłacKarolina Wiśniewskatel. wew. 1116
tel. kom.728436127
k.wisniewska@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu

Kierownik

Leszek Dondziaktel. wew. 1170
tel. kom. 694969241
l.dondziak@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu
Spec. ds. technicznych
Aleksandra Skierkowskatel. wew. 1171
tel. kom. 694978889
a.skierkowska@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług
Kierownik
Jan Gargulatel. wew. 1130
tel. kom. 728436130
j.gargula@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług
Mistrz ds. węzłów
Tomasz Obuchowskitel. wew. 1131
tel. kom. 728436131
t.obuchowski@peckwidzyn.pl
Administrator ITKrzysztof Majrowskitel. wew. 1141
tel. kom.728436139
k.majrowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Specjalista ds. technicznych
Katarzyna Lewicka-Kucatel. wew. 1142
tel. kom.728436137
k.kuca@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Specjalista ds. technicznych
Tymoteusz Menctel. wew. 1144
t.menc@peckwidzyn.pl
Gł. KsięgowyAgnieszka Wiernickatel. wew. 1113
tel. kom.728436147
a.wiernicka@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościMagdalena Ścibiortel. wew. 1114
m.scibior@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościIwona Kapuścińska tel. wew. 1115
i.kapuscinska@peckwidzyn.pl
Zarząd
Prezes ZarząduIwona Woś

tel. wew. 1110
tel. (55) 279-38-47

i.wos@peckwidzyn.pl
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
Joanna Kotowicz – Ściążko

tel. wew. 1112
tel. (55) 279-38-47

j.sciazko@peckwidzyn.pl
Sekretariat
SekretariatAgnieszka Rożniata

tel. wew. 1100
tel. kom. 728436128

a.rozniata@peckwidzyn.pl
Biuro Obsługi Klienta BOK
bok@peckwidzyn.pl
Działu Obsługi Odbiorców

Kierownik

Anna Napiórkowska

tel. wew. 1150
tel. kom.694969582
a.napiorkowska@peckwidzyn.pl

Sprzedaż, zleceniaMałgorzata Dondziak

tel. wew. 1151
tel. kom. 728436136

m.dondziak@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, umowyJoanna Tchorek

tel. wew. 1151
tel. kom.728436136

j.tchorek@peckwidzyn.pl
Pogotowie Ciepłownicze
pogotowie.cieplownicze@peckwidzyn.pl
Pogotowie CiepłowniczeTelefon alarmowy

993

Pogotowie CiepłowniczeTelefon

tel. wew. 1172
tel. kom. 694973516
Wybrane jednostki organizacyjne spółki
Dział Kadr i PłacKarolina Wiśniewska

tel. wew. 1116
tel. kom.728436127

k.wisniewska@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu KierownikLeszek Dondziak

tel. wew. 1170
tel. kom. 694969241

l.dondziak@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu
Spec. ds. technicznych
Aleksandra Skierkowska

tel. wew. 1171
tel. kom. 694978889

a.skierkowska@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług

Kierownik

Jan Gargula

tel. wew. 1130
tel. kom. 728436130

j.gargula@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług Mistrz ds. węzłówTomasz Obuchowski

tel. wew. 1131
tel. kom. 728436131

t.obuchowski@peckwidzyn.pl
Administrator ITKrzysztof Majrowski

tel. wew. 1141
tel. kom.728436139

k.majrowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny

Specjalista ds. technicznych

Katarzyna Lewicka-Kuca

tel. wew. 1142
tel. kom.728436137

k.kuca@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny

Specjalista ds. technicznych

Tymoteusz Menc

tel. wew. 1144

t.menc@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny

Referent ds. technicznych

Maria Koper

tel. wew. 1143

m.koper@peckwidzyn.pl
Gł.KsięgowyAgnieszka Wiernicka

tel. wew. 1113
tel. kom.728436147

a.wiernicka@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościMagdalena Ścibior

tel. wew. 1114

m.scibior@peckwidzyn.pl
Dział Księgowości Iwona Kapuścińska

tel. wew. 1115

i.kapuscinska@peckwidzyn.pl