Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1
82-500 Kwidzyn

Spółka zarejestrowana pod Nr KRS 0000150801 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP: 581-000-76-28;
REGON: 170161027;
Kapitał zakładowy: 3 531 500,00 zł
Konta bankowe:
Powiślański Bank Spółdzielczy – 11 8300 0009 0008 2093 2000 0010
PKO BP O/Kwidzyn – 61 1020 1778 0000 2702 0002 5999
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Strona internetowa: www.peckwidzyn.pl
Zarząd
Prezes ZarząduBogusław Franckowskitel. wew. 1110
tel. kom. 728436126
b.franckowski@peckwidzyn.pl
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
Iwona Wośtel. wew. 1112
tel. kom. 728436135
i.wos@peckwidzyn.pl
Sekretariat
SekretariatAgnieszka Rożniatatel. wew. 1100
tel. kom. 728436128
a.rozniata@peckwidzyn.pl
Biuro Obsługi Klienta BOK
bok@peckwidzyn.pl
Dział Obsługi Odbiorców

Kierownik

Anna Napiórkowskatel. wew. 1150
tel. kom.694969582
a.napiorkowska@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, zleceniaMałgorzata Dondziaktel. wew. 1151
tel. kom. 728436136
m.dondziak@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, umowyJoanna Jaśtaktel. wew. 1151
tel. kom.728436136
j.jastak@peckwidzyn.pl
Pogotowie Ciepłownicze
pogotowie.cieplownicze@peckwidzyn.pl
Pogotowie CiepłowniczeTelefon alarmowy993
 Pogotowie CiepłowniczeTelefontel. wew. 1172
tel. kom. 694973516
Wybrane jednostki organizacyjne spółki
Dział Kadr i PłacKarolina Wilczewskatel. wew. 1105
tel. kom.728436127
k.wilczewska@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu

Kierownik

Leszek Dondziaktel. wew. 1170
tel. kom. 694969241
l.dondziak@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu
Spec. ds. technicznych
Aleksandra Skierkowskatel. wew. 1171
tel. kom. 694978889
a.skierkowska@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług
Kierownik
Jan Gargulatel. wew. 1130
tel. kom. 728436130
j.gargula@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług
Mistrz ds. węzłów
Tomasz Obuchowskitel. wew. 1131
tel. kom. 728436131
t.obuchowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Kierownik
Joanna Kotowicz – Ściążkotel. wew. 1140
tel. kom.728436138
j.sciazko@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Administrator IT
Krzysztof Majrowskitel. wew. 1141
tel. kom.728436139
k.majrowski@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Specjalista ds. technicznych
Tymoteusz Menctel. wew. 2143
t.menc@peckwidzyn.pl
Dział Techniczny
Referent ds. technicznych
Maria Kopertel. wew. 1143
m.koper@peckwidzyn.pl
Gł. KsięgowyAgnieszka Wiernickatel. wew. 1113
tel. kom.728436147
a.wiernicka@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościAleksandra Rudnickatel. wew. 1116
a.rudnicka@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościMagdalena Ścibiortel. wew. 1115
m.scibior@peckwidzyn.pl
Zarząd
Prezes ZarząduBogusław Franckowski

tel. wew. 1110
tel. kom. 728436126

b.franckowski@peckwidzyn.pl
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
Iwona Woś

tel. wew. 1112
tel. kom. 728436135

i.wos@peckwidzyn.pl
Sekretariat
SekretariatAgnieszka Rożniata

tel. wew. 1100
tel. kom. 728436128

a.rozniata@peckwidzyn.pl
Biuro Obsługi Klienta BOK
bok@peckwidzyn.pl
Działu Obsługi Odbiorców

Kierownik

tel. wew. 1150
tel. kom.694969582
a.napiorkowska@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, zleceniaMałgorzata Dondziak

tel. wew. 1151
tel. kom. 728436136

m.dondziak@peckwidzyn.pl
Sprzedaż, umowyJoanna Jaśtak

tel. wew. 1151
tel. kom.728436136

j.jastak@peckwidzyn.pl
Pogotowie Ciepłownicze
pogotowie.cieplownicze@peckwidzyn.pl
Pogotowie CiepłowniczeTelefon alarmowy

993

Pogotowie CiepłowniczeTelefon

tel. wew. 1172
tel. kom. 694973516
Wybrane jednostki organizacyjne spółki
Dział Kadr i Płac

Karolina Wilczewska

tel. wew. 1105
tel. kom.728436127

k.wilczewska@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu Kierownik

Leszek Dondziak

tel. wew. 1170
tel. kom. 694969241

l.dondziak@peckwidzyn.pl
Dział Utrzymania Ruchu
Spec. ds. technicznych

Aleksandra Skierkowska

tel. wew. 1171
tel. kom. 694978889

a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Dział Produkcji i Usług

Kierownik

Jan Gargula

tel. wew. 1130
tel. kom. 728436130

j.gargula@peckwidzyn.pl
Dział Produkcji i Usług Mistrz ds. węzłów

Tomasz Obuchowski

tel. wew. 1131
tel. kom. 728436131

t.obuchowski@peckwidzyn.pl

Dział Techniczny

Kierownik

Joanna Kotowicz – Ściążko

tel. wew. 1140
tel. kom.728436138

j.sciazko@peckwidzyn.pl
Administrator IT

Krzysztof Majrowski

tel. wew. 1141
tel. kom.728436139

k.majrowski@peckwidzyn.pl

Dział Techniczny

Specjalista ds. technicznych

Tymoteusz Menc

tel. wew. 1143

t.menc@peckwidzyn.pl

Dział Techniczny

Referent ds. technicznych

Maria Koper

tel. wew. 1143

m.koper@peckwidzyn.pl
Gł.Księgowy

Agnieszka Wiernicka

tel. wew. 1113
tel. kom.728436147

a.wiernicka@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościAleksandra Rudnicka

tel. wew. 1115

a.rudnicka@peckwidzyn.pl
Dział KsięgowościMagdalena Ścibior

tel. wew. 1116

m.scibior@peckwidzyn.pl