Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej peckwidzyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016.11.30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.10.05.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Część zamieszczonych plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie posiada usługę tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Istnieje możliwość skontaktowania się ze Spółką pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc. Dane teleadresowe umieszczone są obok formularza kontaktowego.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które zostały ocenione jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Na stronie nie wszystkie zdjęcia / obrazki posiadają dokładny opis alternatywny.

Spółka dołoży starań, aby w miarę możliwości poprawiać stan dostępności cyfrowej oraz poprawnie przygotowywać nowe dokumenty.

Aplikacje mobilne: Spółka nie prowadzi aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.10.05.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Po lewej stronie ekranu znajduje się przycisk „Ułatwienia dostępu”
a w nim przyciski do:

 • zwiększenia tekstu
 • zmniejszenia tekstu
 • przełączenia na styl szary
 • włączenia wysokiego kontrastu
 • włączenia trybu negatyw
 • włączenia jasnego tła
 • podświetlania linków
 • zmianę czcionki
 • reset ustawień

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator Infrastruktury IT – Krzysztof Majrowski, k.majrowski@peckwidzyn.pl.

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie Spółka odpowie najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

W sprawach skomplikowanych, jeżeli termin 7- dniowy będzie zbyt krótki istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do 2 miesięcy. Spółka poinformuje osobę zgłaszającą o terminie w jakim zostaną poprawione zgłoszone błędy lub zostanie przygotowana informacja w alternatywny sposób.

Jeżeli Spółka nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zostanie zaproponowany dostęp do treści w alternatywny sposób.

Jeżeli działania Spółki nie będą dla Państwa zadowalające, istnieje możliwość zgłoszenia skargi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Istnieje również możliwość wniesienia uwag do działań Spółki związanych z dostępnością cyfrową do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o, ul. Słoneczna 1

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Słonecznej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą schody.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Opis dostosowań

Biurowiec posiada podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość przywołania pracownika za pomocą dzwonka w celu załatwienia wszelkich spraw. Spółka posiada tłumacza migowego. Bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony parkingu jest możliwość parkowania.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.