Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Kwidzynie zapewnia dostęp do świadczeń usług tłumacza języka migowego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późń. zm. ).