Ciepło to forma przekazywania energii termicznej. Ciepło przepływa między ciałami, wtedy, gdy posiadają one różną temperaturę. Jeśli między ciałami o różnej temperaturze następuje odpowiedni kontakt, część energii wewnętrznej ciała o wyższej temperaturze przepływa spontanicznie do ciała o temperaturze niższej, aż do wyrównania temperatur obu ciał.

Czynnik grzewczy, gorąca woda, jest dostarczany do węzłów cieplnych, w których dochodzi do procesu wymiany ciepła – ogrzanie wody obiegowej krążącej w instalacji centralnego ogrzewania budynków. Po oddaniu ciepła w węzłach cieplnych schłodzony nośnik ciepła (woda) wraca siecią ciepłowniczą do źródła ciepła, gdzie następuje jego ponowne podgrzanie.