Fotowoltaiką jest nazywana dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną