Do określenia ilości energii cieplnej, jaką trzeba było dostarczyć do budynku montowany jest przed węzłem cieplnym licznik ciepła.
Jest urządzenie elektroniczne, które mierzy przepływ i różnicę temperatur, i te wielkości przelicza na ilość ciepła. Jest to prosty wzór – ilość ciepła to iloczyn ilości czynnika, jaka przepłynęła przez węzeł i różnicy temperatur na zasilaniu węzła i na powrocie. Ilość pomierzonego ciepła będzie zależna od wielkości przepływu oraz od różnicy temperatur, jaka wystąpi.