Pomysł budowy elektrowni fotowoltaicznej na dachach węzłów ciepłowniczych PEC Kwidzyn zrodził się w 2012 roku dzięki współpracy z Urzędem Miasta Kwidzyn oraz firmą Jabil Assembly, która udostępniła moduły fotowoltaiczne. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2012 roku.

W lipcu 2013 po roku wspólnej pracy z firmą FreeLight Polska związanej z przygotowaniem projektu i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń rozpoczął się montaż konstrukcji, który trwał do końca września 2013r.

Obecnie elektrownia fotowoltaiczna pozwala na wykorzystywanie wytworzonej energii elektrycznej do zaspakajania potrzeb energetycznych technologii ciepłowniczych zainstalowanych w budynkach. Nadmiar energii jest oddawany do sieci elektroenergetycznej lokalnego dystrybutora.

Łącznie na dachach budynków węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w Kwidzynie przy ulicy Reymonta 2 oraz Korczaka 1 zainstalowanych jest 126 modułów fotowoltaicznych. Roczna produkcja elektrowni fotowoltaicznych wynosi  ok. 37 MWh, co stanowi 20% rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby technologii ciepłowniczych zainstalowanych w węzłach.

Elektrownia fotowoltaiczna umieszczona na dachu budynku węzła ciepłowniczego przy ulicy Korczaka 1 w Kwidzynie składa się z 42 modułów fotowoltaicznych, a moc zainstalowana wynosi 12,9 kW.
Elektrownia fotowoltaiczna umieszczona na dachu budynku węzła ciepłowniczego przy ulicy Reymonta 2 składa się z 84 modułów fotowoltaicznych, a jej moc zainstalowana wynosi 26,7kW.

Fotowoltaika to najbardziej innowacyjna i ekologiczna technologia produkcji energii elektrycznej. Elektrownie słoneczne są bezpieczne dla środowiska, nie emitują hałasu oraz zanieczyszczeń.