Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” – Zadanie nr 2, 3, 4, 5