INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie

Informujemy, iż na Wykonawcę w ww. postępowaniu przetargowym wybrana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe KOMPAKT Sp. z o.o.

  1. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg

z ceną oferty brutto: 4.918.278,00 PLN.

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SWZ. Przyznane punkty w kryterium: cena: 95,00; w kryterium termin wykonania zamówienia: 5 pkt. Łączna punktacja wynosi 100 pkt.

Na ww. postępowanie wpłynęły jeszcze następujące oferty:

  1. ENERGA SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Celnej 13. Przyznane punkty w kryterium: cena: 76,1699; w kryterium termin wykonania zamówienia: 5 pkt. Łączna punktacja wynosi 81,1699 pkt.
  2. GPEC SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Połęże/ Miałki Szlak 44. Przyznane punkty w kryterium: cena: 78,5710; w kryterium termin wykonania zamówienia: 5 pkt. Łączna punktacja wynosi 83,5710 pkt.
  3. PBM SATURN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 2. Przyznane punkty w kryterium: cena: 84,6341; w kryterium termin wykonania zamówienia: 4 pkt. Łączna punktacja wynosi 88,6341 pkt.
  4. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Płaskiej 4-10. Przyznane punkty w kryterium: cena: 72,1125; w kryterium termin wykonania zamówienia: 5 pkt. Łączna punktacja wynosi 77,1125 pkt.
  5. EKO Energetyka i Ciepłownictwo z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej 2B/4. Przyznane punkty w kryterium: cena: 64,0845; w kryterium termin wykonania zamówienia: 5 pkt. Łączna punktacja wynosi 69,0845 pkt.
  6. WELDING System Sp. z o.o. z siedzibą w Działyniu, Dębica 37. Przyznane punkty w kryterium: cena: 50,6543; w kryterium termin wykonania zamówienia: 3,6364 pkt. Łączna punktacja wynosi 54,2907 pkt.

O terminie i miejscu podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.