Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada swoje źródło, czyli miejsce w którym wytwarzane jest ciepło, w Kwidzynie jest nim Elektrociepłownia International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Jest ono zlokalizowane z dala od osiedli mieszkaniowych, co gwarantuje, że powietrze, którym oddychamy jest zdecydowanie czystsze. Ze źródła ciepło przekazywane jest w formie gorącej wody do sieci ciepłowniczej, która w większości niewidoczna oplata miasto, umożliwiając przyłączenie budynku do ciepła. Dzieje się to przy pomocy tzw. „przyłącza”, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego – kolejnego elementu systemu.

Zadaniem węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników i gwarantujące temperaturę w pomieszczeniu jakiej oczekujesz. Węzły cieplne wyposażone są w systemy automatyki pogodowej, dzięki której nie musisz się martwić o komfort cieplny w pomieszczeniu bez względu na porę roku. Oprócz ogrzewania obiektów ten sam węzeł, wyposażony w moduł ciepłej wody, zapewni Ci dostawę ciepłej wody o stałej temperaturze, osiąganej już po chwili od odkręcenia kranu.
Ilość dostarczonego ciepła mierzona jest za pomocą ciepłomierzy. Opłatę za dostarczone ciepło pobiera się wg cen i stawek opłat określonych w taryfach dla ciepła, które zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

PEC Kwidzyn na dzień 31.12.2021 eksploatuje:
 • Sieć ciepłowniczą: 50,44 km, w tym:

  • sieć ciepłowniczą i przyłącza wysokoparametrowe: 48,2 km
  • sieci ciepłownicze i przyłącza niskoparametrowe: 2,24 km
 • Węzły cieplne indywidualne: 616 szt., w tym:

  • stanowiące własność PEC Kwidzyn: 354 szt.
  • stanowiące własność odbiorców: 262 szt.
 • Węzły cieplne grupowe: 4 szt.

   

 • Kotłownie lokalne: 2 szt. o łącznej mocy cieplnej 325 kW

Łączna moc zamówiona przez odbiorców na dzień 31.12.2020 wynosi: 54,60 MW.

W roku 2020 do sieci ciepłowniczej dostarczono 364 265 GJ ciepła, w tym:

 • 267 851 GJ (73,53%) zostało wyprodukowane w wysokosprawnej kogeneracji

 • 96 414 GJ (26,47%) zostało wyprodukowane z ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych International Paper- Kwidzyn sp z o.o.

Należy zaznaczyć, że ciepło dostarczane przez International Paper Kwidzyn do sieci PEC Kwidzyn spełnia warunek określony w art. 7b ust 4 Prawo energetyczne tj. dostarczane ciepło jest wytwarzane w efektywnym systemie ciepłowniczym.

Informacja o zużytym cieple przez poszczególne grupy taryfowe w rozliczeniu rocznym.

RokGrupa taryfowaśrednie zużycie ciepła (GJ)
rocznemiesięcznedobowe
2020S182 9056 909227
S2215 30317 942588
S310 62688529
RAZEM308 83325 736844