Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada swoje źródło, czyli miejsce w którym wytwarzane jest ciepło, w Kwidzynie jest nim Elektrociepłownia International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Jest ono zlokalizowane z dala od osiedli mieszkaniowych, co gwarantuje, że powietrze, którym oddychamy jest zdecydowanie czystsze. Ze źródła ciepło przekazywane jest w formie gorącej wody do sieci ciepłowniczej, która w większości niewidoczna oplata miasto, umożliwiając przyłączenie budynku do ciepła. Dzieje się to przy pomocy tzw. „przyłącza”, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego – kolejnego elementu systemu.

Zadaniem węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników i gwarantujące temperaturę w pomieszczeniu jakiej oczekujesz. Węzły cieplne wyposażone są w systemy automatyki pogodowej, dzięki której nie musisz się martwić o komfort cieplny w pomieszczeniu bez względu na porę roku. Oprócz ogrzewania obiektów ten sam węzeł, wyposażony w moduł ciepłej wody, zapewni Ci dostawę ciepłej wody o stałej temperaturze, osiąganej już po chwili od odkręcenia kranu.
Ilość dostarczonego ciepła mierzona jest za pomocą ciepłomierzy. Opłatę za dostarczone ciepło pobiera się wg cen i stawek opłat określonych w taryfach dla ciepła, które zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

PEC Kwidzyn na dzień 31.12.2021 eksploatuje:
 • Sieć ciepłowniczą: 50,44 km, w tym:

  • sieć ciepłowniczą i przyłącza wysokoparametrowe: 48,2 km
  • sieci ciepłownicze i przyłącza niskoparametrowe: 2,24 km
 • Węzły cieplne indywidualne: 616 szt., w tym:

  • stanowiące własność PEC Kwidzyn: 354 szt.
  • stanowiące własność odbiorców: 262 szt.
 • Węzły cieplne grupowe: 4 szt.

   

 • Kotłownie lokalne: 2 szt. o łącznej mocy cieplnej 325 kW

Łączna moc zamówiona przez odbiorców na dzień 31.12.2021 wynosi: 55,6887 MW.

W roku 2021 do sieci ciepłowniczej dostarczono 426 222 GJ ciepła, w tym:

 • 320 166 GJ (75,12%) zostało wyprodukowane w wysokosprawnej kogeneracji

 • 106 056 GJ (24,85%) zostało wyprodukowane z ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych MM Kwidzyn Sp. z o.o.

Należy zaznaczyć, że ciepło dostarczane przez MM Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn spełnia warunek określony w art. 7b ust 4 Prawo energetyczne tj. dostarczane ciepło jest wytwarzane w efektywnym systemie ciepłowniczym.

Wskaźnik nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kwidzyn za rok 2021 wynosi Wpc= 0,88514.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie niniejszym informuje, że MM Kwidzyn Sp. z o.o. wydało w dniu 25.01.2022r. oświadczenie potwierdzające spełnienie przez ciepło dostarczane do sieci ciepłowniczej PEC Kwidzyn warunku określonego w Art. 7b pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne tj. system ciepłowniczy eksploatowany przez PEC Kwidzyn jest efektywny energetycznie.

Informacja o zużytym cieple przez poszczególne grupy taryfowe w rozliczeniu rocznym.

RokGrupa taryfowaśrednie zużycie ciepła (GJ)
rocznemiesięcznedobowe
2021S1100 0378 336274
S2246 71820 560676
S313 0201 08536
RAZEM359 77629 981986