Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada swoje źródło, czyli miejsce w którym wytwarzane jest ciepło, w Kwidzynie jest nim Elektrociepłownia International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Jest ono zlokalizowane z dala od osiedli mieszkaniowych, co gwarantuje, że powietrze, którym oddychamy jest zdecydowanie czystsze. Ze źródła ciepło przekazywane jest w formie gorącej wody do sieci ciepłowniczej, która w większości niewidoczna oplata miasto, umożliwiając przyłączenie budynku do ciepła. Dzieje się to przy pomocy tzw. „przyłącza”, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego – kolejnego elementu systemu.

Zadaniem węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników i gwarantujące temperaturę w pomieszczeniu jakiej oczekujesz. Węzły cieplne wyposażone są w systemy automatyki pogodowej, dzięki której nie musisz się martwić o komfort cieplny w pomieszczeniu bez względu na porę roku. Oprócz ogrzewania obiektów ten sam węzeł, wyposażony w moduł ciepłej wody, zapewni Ci dostawę ciepłej wody o stałej temperaturze, osiąganej już po chwili od odkręcenia kranu.
Ilość dostarczonego ciepła mierzona jest za pomocą ciepłomierzy. Opłatę za dostarczone ciepło pobiera się wg cen i stawek opłat określonych w taryfach dla ciepła, które zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

PEC Kwidzyn na dzień 31.12.2022 eksploatuje:
 • Sieć ciepłowniczą: 50,55 km, w tym:

  • sieć ciepłowniczą i przyłącza wysokoparametrowe: 48,35 km
  • sieci ciepłownicze i przyłącza niskoparametrowe: 2,20 km
 • Węzły cieplne indywidualne: 622 szt., w tym:

  • stanowiące własność PEC Kwidzyn: 356 szt.
  • stanowiące własność odbiorców: 266 szt.
 • Węzły cieplne grupowe: 4 szt.

   

 • Kotłownie lokalne: 2 szt. o łącznej mocy cieplnej 325 kW

Łączna moc zamówiona Odbiorców na dzień 31.12.2022 wynosi: 55,9730 MW

Informacja o zużytym cieple przez poszczególne grupy taryfowe w rozliczeniu rocznym za 2022r:

W roku 2022do sieci ciepłowniczej dostarczono  392 202GJ ciepła, w tym:

 • 305 805 GJ zostało wyprodukowane w wysokosprawnej kogeneracji

 • 86 397 GJ zostało wyprodukowane z ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych MM Kwidzyn sp. z o.o.

Wskaźnik nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kwidzyn za rok 2022 wynosi Wpc= 0,9965.

Należy zaznaczyć, że ciepło dostarczane przez MM Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn spełnia warunek określony w art. 7b ust 4 Prawo energetyczne tj. dostarczane ciepło jest wytwarzane w efektywnym systemie ciepłowniczym.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie niniejszym informuje, że  MM Kwidzyn wydało w dniu 20.02.2023 r. oświadczenie potwierdzające spełnienie przez ciepło dostarczone do sieci ciepłowniczej PEC Kwidzyn warunku określonego w art. 7b pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne tzn. że jest ono wytwarzane w efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym.