Inwestycje

Inwestycje 2023r.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną:

 • ul. Starozamkowa 12
 • Malborska 18B
 • Kopernika 32b
 • Słowackiego 10
 • Targowa 20A
 • 11-go Listopada 1
 • Grudziądzka 44-46
 • 15-go Sierpnia 9
 • 15-go Sierpnia 13
 • 15-go Sierpnia 15
 • 15 -go Sierpnia 10
 • Chopina 34
 • Chopina 36
 • Toruńska 4
 • Toruńska 6
 • Toruńska 8
 • Kościuszki 49
 • Kasprowicza 5

Inwestycje 2022r.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały:

 • ul. Cicha 5
 • ul. Toruńska/ul. Łużycka bud. K3
 • ul. Warszawska/ul. Mieszka 1
 • ul. Targowa 14
 • ul. Hallera 21
 • ul. Hallera 26,28
 • ul. Braterstwa Narodów 65
 • ul. Chopina 40
 • ul. Toruńska 2
 • ul. Kopernika 23, 30-32

Inwestycje 2021r.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały:

 • Piłsudskiego 27

 • Warszawska 4

 • Warszawska 2

 • Piłsudskiego 32

 • Staszica 14
 • Osiedle Toruńska-Łużycka

Inwestycje 2020r.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną:

 • Modernizacja ul.Hallera
 • Renawa ul.Toruńska
 • Kościuszki 50,51,52
 • Piłsudskiego 6-8
 • Os. Toruńska-Lużycka

Inwestycje 2019r.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały:

 • Budynek przy ulicy Chopina 42

 • Budynek przy ulicy Słowackiego 15

 • Budynek przy ulicy Basztowej 2

 • Budynek przy ulicy Słowiańskiej 27

 • Budynek przy ulicy Hallera 22
 • Budynki przy ulicy Kościuszki 25 C, 30 B, 30 J.

Inwestycje 2018r.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały:

 • Budynki przy ulicy Kościuszki 26,27, 28 ,29

 • Budynek przy ulicy Piłsudskiego 30

 • Budynki przy ulicy Piastowskiej 6 i 8

 • Budynek przy ulicy Braterstwa Narodów 52

 • Budynek przy ulicy Braterstwa Kościuszki 53

 • Budynek przy ulicy Braterstwa Narodów (TBS) – Starówka

 • Budynek przy ulicy Słowackiego 17

Inwestycje 2017

Spółka w roku 2017 kontynuowała swoje działania mające na celu zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczej. Wybudowane zostały odcinki sieci i przyłączy ciepłowniczych, które umożliwiły dostawę ciepła do kolejnych 16 budynków, z których dziewięć to budynki wielorodzinne.

W roku 2017 zrealizowana została duża inwestycja, której celem było bezwykopowe ułożenie sieci ciepłowniczej pod torami kolejowymi.

Inwestycja umożliwiła dostawę ciepła do budynku Starostwa Powiatowego oraz budynku dworca PKP, a w przyszłości także innych obiektów zlokalizowanych przy ulicy Kościuszki.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostały między innymi:

  • Budynek Dworca PKP

  • Budynek Starostwa Powiatowego

 • Budynek przy ulicy Słowiańskiej 29

   • Budynek przy ulicy 15-go Sierpnia 7

   • Budynki przy ulicy Grunwaldzkiej 27 i 28

Inwestycje 2016

W roku 2016 Spółka wybudowała sieć i przyłącza ciepłownicze pozwalające na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 26 budynków, z czego 13 to budynki wielorodzinne. Większość z przyłączonych budynków stanowią budynki już istniejące i zmieniające sposób zasilenia obiektu w ciepło – 17 obiektów.

Zasilone w ciepło zostały między innymi:

Trzy budynki wielorodzinne przy ulicy Bema:

Budynek wielorodzinny przy ulicy 15-go Sierpnia 2

Budynek wielorodzinny przy ulicy 3-go Maja 24

Inwestycje 2015

W roku 2015 Spółka zrealizowała szereg inwestycji które umożliwiły zasilenie w ciepło 30 obiektów, z czego 5 stanowią nowo wybudowane obiekty, a 25 to budynki już istniejące i zmieniające sposób zasilenia w ciepło. Zasilone w ciepło zostały między innymi:

Budynki wielorodzinne budowane przez PSM „Renawa” przy ulicy Kopernika

Budynki wielorodzinne przy ulicy Bema

Budynek wielorodzinny przy ulicy 15-go Sierpnia

Budynek wielorodzinny przy ulicy Grudziądzkiej 42

Budynek usługowo-mieszkalny przy ulicy Staszica