Legenda:
— sieci ciepłownicze  – kanałowe
— sieci ciepłownicze  – preizolowane
sieci ciepłownicze  – napowietrzne
zewnętrzne instalacje odbiorcze – kanałowe
— zewnętrzne instalacje odbiorcze – preizolowane