Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących przyłącze ciepłownicze znajdującą się na zewnątrz obiektu z instalacją wewnętrzną obiektu.Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział dostarczonego siecią i przyłączem ciepłowniczym ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych, a także miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod względem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do:
  • wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorcami

  • odcięcia dopływu czynnika,

  • oczyszczania dopływającego czynnika,

  • zmiany parametrów czynnika,

  • kontroli bezpieczeństwa,

  • pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów (temperatur, ciśnień, przepływów).

Na zdjęciu został przedstawiony schemat przykładowego węzła cieplnego:

Zgodnie z wymaganiami Spółki pomieszczenie w którym znajduje się węzeł cieplny  powinno zostać przygotowane zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa węzłów cieplnych.

W instalacjach ciepłej wody użytkowej, niezależnie od źródła jej podgrzewu, istnieje ryzyko namnażania się struktur drobnoustrojów, które w szczególnych okolicznościach mogą zagrażać zdrowiu użytkowników instalacji. Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii mogą występować w instalacjach ciepłej wody i urządzeniach o niskim natężeniu przepływu oraz w odcinkach instalacji działających okresowo. Jedną z bakterii mogących powodować zagrożenie dla zdrowia użytkowników jest Legionella.
Metody dezynfekcji instalacji to między innymi: odkażanie chemiczne, dezynfekcja za pomocą promieni ultrafioletowych UV lub przegrzew termiczny.
W załączeniu znajduje się fragment książki: „Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych” autorstwa Władysława Szaflika szerzej omawiająca zagadnienie zagrożenia bakteriami Legionella.*   Dziękujemy Wydawnictwu – Ośrodkowi Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”za wyrażenie zgody na publikację fragmentu treści książki.