Inspektor Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 poz. 1781) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie informuje, iż z dniem 15.06.2021 r Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Szefler, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn lub za pomocą poczty elektronicznej email: iod@peckwidzyn.pl