Poniżej znajdują się mapa, na której zaznaczono zasięg sieci ciepłowniczej PEC Kwidzyn. Kolorami zaznaczono obszary potencjalnie przeznaczone do zasilenia z m.s.c.
Jeżeli Państwa obiekt nie znajduje się w zaznaczonym obszarze to prosimy wypełnić druk zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do m.s.c. i przesłać na adres bok@peckwidzyn.pl lub listownie do Działu Obsługi Klienta.