KOMUNIKAT 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty budowlano-montażowe przebudowy sieci ciepłowniczej DN 300 przy ul. Warszawskiej/Mieszka I w Kwidzynie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC”  Sp. z o.o. Kwidzyn zmienia termin składania ofert na roboty budowlano-montażowe przebudowy sieci ciepłowniczej DN 300 przy ul. Warszawskiej/Mieszka I w Kwidzynie z dnia 25 maja 2021 r. godz. 11:00 na dzień 28 maja 2021 r. godz. 11:00. Jednocześnie ulega zmianie termin wpłacania wadium z dnia 25 maja 2021 r. godz. 10:00 na dzień 28 maja 2021 r. godz. 10:00.

Z poważaniem

Zarząd Spółki