KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.”Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna””

 

 Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zdane pytania przez Wykonawców do ww. postępowania.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 4 Projekt umowy.pdf