KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” – Zadanie 1 – ul. Korczaka

 

 Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zdane pytania przez Wykonawców do ww. postępowania.

 

Załączniki

Odpowiedzi na pytania 9-22.pdf

Załącznik do pytania nr 10.pdf

Załączniki do pytania nr 18.zip

Załączniki do pytania nr 19.pdf

Przedmiary węzły i sieci ciepłownicze z rozszerzeniem ATH.zip