KOMUNIKAT NR 3

Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”

W  odpowiedzi na zadane pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia informujemy:

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji zapytania ofertowego stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Karty doboru wymienników ciepła.pdf