KOMUNIKAT

Niniejszym informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej certyfikacji głównego układu – pomiarowego nastąpi przerwa w dostawie ciepła
z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Planowany postój trwać będzie od godz. 22:00 dnia 08.07.2018 do godz. 16:00
dnia 09.07.2018 oraz od godz. 22:00 dnia 12.07.2018 do godz. 18:00 dnia 13.07.2018.

Za niedogodności związane z przerwą w dostawie ciepłej wody przepraszamy.

Z poważaniem,

Bogusław Franckowski
Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent