KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” – Zadanie 1 – ul. Korczaka

 

 Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zdane pytania przez Wykonawców do ww. postępowania.

Załączniki

Odpowiedzi na pytania 1-8.pdf