O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW W KWIDZYNIE PRZY ULICY:

Zadanie I:

  • Kamienna 21
  • 3-go Maja 6
  • Konopnickiej 10A

Zadanie II:

1)    Wybickiego 1B, 1C

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie I:

do 20.02.2024 r. – wykonanie i dostarczenie schematów i zestawienia materiałowego

do 05.04.2024 r. – wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej i projektowej z wszystkim pozwoleniami i decyzjami niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych

Zadanie II:

do 20.02.2024 r. – wykonanie i dostarczenie schematów i zestawienia materiałowego

do 30.04.2024 r. – wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej i projektowej z wszystkim pozwoleniami i decyzjami niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak                   tel. + 48 694 969 241, e-mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl

Aleksandra Skierkowska       tel. + 48 694 978 889, e-mail: a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 12.01.2024.  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2024 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 02 styczeń 2024 r.

Zarząd Spółki