Protokół z sesji otwarcia ofert

złożonych do  postępowania u oddzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego na

Wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie

 

Komisja w składzie:

 1. Bogusław Franckowski- Przewodniczący komisji
 2. Joanna Kotowicz Ściążko- Członek komisji
 3. Leszek Dondziak- Członek komisji
 4. Jakub Kołodziejczyk- Członek komisji
 5. Anna Napiórkowska- Członek komisji

Stwierdza co następuje:

 1. Ogłoszenie ukazało się:
 • W internecie na stronie domowej PEC sp. z o.o. www.peckwidzyn.pl
 • Na portalu Bazy Konkurencyjności w dniu 29.10.2019
 • Na portalu IGCP.
 1. Do godz. 10:00 dnia 04.12.2019 r. złożono 7 ofert, które ponumerowano od nr 1 do nr 7.

Ofert złożonych po terminie nie było.

 1. Za finansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę 6.556.283,97 zł brutto
 2. Dnia 04.12.2019 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert i odczytano:

OFERTA NR 1

Wykonawca: ENERGA SERWIS Sp. z o.o;. ul. Celna 13,  07-410 Ostrołęka

                Cena oferty brutto:  6.134.136,62 zł

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach): 16 m-cy

OFERTA NR 2

Wykonawca: GPEC Serwis Sp. z o.o., ul. Połęże/Miałki Szlak 44, 80-720 Gdańsk

                Cena oferty brutto:  5.946.681,00 zł

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach): 16 m-cy

OFERTA NR 3

Wykonawca: PBM Saturn Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

                Cena oferty brutto:  5.520.663,12 zł

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach): 20 m-cy

OFERTA NR 4

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4/10, 87-100 Toruń

                Cena oferty brutto:  6.479.271,00 zł

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach: 16 m-cy

OFERTA NR 5

Wykonawca: EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o, ul. Goworowska 2B/4, 07-410 Ostrołęka

                Cena oferty brutto:  7.290.948,00 zł

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach): 16 m-cy.

OFERTA NR 6

Wykonawca: PHU „KOMPAKT” Sp. z o.o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg

                Cena oferty brutto:  4.918.278,00 zł

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach): 16 m-cy

OFERTA NR 7

Wykonawca: Welding System Sp. z o.o., Dębnica 37, 62-271 Działyń

                Cena oferty brutto:  9.224.022,15 zł

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach): 22 m-ce

 1. Oferenci obecni przy otwarciu ofert wnieśli do protokołu następujące uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie i na zasadach zawartych w Zapytaniu ofertowym

Na tym protokół zakończono i publicznie odczytano oraz podpisano