Dnia 19 grudnia 2017 r. w siedzibie PEC Kwidzyn podpisano umowę pomiędzy PEC Kwidzyn, a konsorcjum Elektrotermex Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz PBM Saturn Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum. Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę i zostało wyłonione podczas przetargu na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”– Zadanie 1 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie 1 obejmuje likwidację węzła grupowego przy ulicy Korczaka i zmianę sposobu zasilania w ciepło obiektów dotychczas korzystających z tego węzła tj. budynków zlokalizowanych przy ulicy Gębika, Korczaka, Kasprowicza, Polnej, Żeromskiego. Prace budowlane polegać będą na ułożeniu nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych, a także budowie indywidualnych węzłów cieplnych dla każdego budynku. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to wrzesień 2018 r. Inwestycja zwiększy efektywność energetyczną w procesie przesyłu ciepła, co przyniesie korzyści środowiskowe, a także przyczyni się do redukcji ilości ciepła zużywanego na podgrzanie wody.