PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.

„Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi”.