Protokół

z sesji otwarcia ofert na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”-Zadanie nr 1 – ul.Korczaka