O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza zapytanie ofertowe na:

wykonanie okresowych rocznych przeglądów budowlanych budynków oraz przeglądów pięcioletnich sieci ciepłowniczej stanowiących własność PEC Kwidzyn.

Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2022.

Zapytanie ofertowe można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro) lub e-mailowo na adres: k.kuca@peckwidzyn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 09 września 2022 o godz. 10:00.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

Kwidzyn 23 sierpień 2022 r.

Zarząd Spółki