Planowany postój trwać będzie od godz. 8:00  dnia 08.07.2019r. do godz. 18:00 dnia 11.0