OGŁOSZENIE
o przerwie w dostawie ciepła

Niniejszym informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych

w źródle ciepła

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej

na obszarze całego miasta Kwidzyn.

 

Rozpoczęcie postoju: godz. 0000  dnia 12.06.2023 r.

Zakończenie postoju: godz. 2330  dnia 13.06.2023 r.

Za niedogodności związane z przerwą w dostawie ciepłej wody przepraszamy.