O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

ogłasza

rekrutację na stanowisko

specjalisty finansowo-księgowego

Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej www.peckwidzyn.pl

Termin składania: 21 luty 2023 r.
Dział Kadr Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn

k.franckowska@peckwidzyn.pl