O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

ogłasza

rekrutację na stanowisko

Specjalista ds. technicznych

Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki
oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl

Termin składania: 15 października 2020 r.
Dział Kadr Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn
i.obuchowska@peckwidzyn.pl