ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na:

Remont pomieszczeń węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach przy ul. Połomskiego 3, 5, 7 i 9 w Kwidzynie, polegających na:

 1. Węzeł cieplny przy ul. Połomskiego 3:
 • wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki oraz ułożenie płytek terakotowych – obmiar 25 m2 ,
 • wykonanie cokolika o wysokości 10 cm,
 • zeskrobanie, zmycie starej farby, położenie gładzi i wymalowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi o powierzchni łącznej 72,00 m2,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych,
 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o wielkości 0,22 m3,
 • obsadzenie kratek ściekowych i włazów do studzienek w podłożu oraz wyczyszczenie i otynkowanie wnętrza studzienek ściekowych,
 • uporządkowanie pomieszczenia.
 1. Węzeł cieplny przy ul. Połomskiego 5
 • wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki oraz ułożenie płytek terakotowych – obmiar 27 m2 ,
 • wykonanie cokolika o wysokości 10 cm,
 • zeskrobanie, zmycie starej farby, położenie gładzi i wymalowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi o powierzchni łącznej 75,00 m2,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych,
 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o wielkości 0,20 m3,
 • obsadzenie kratek ściekowych i włazów do studzienek w podłożu oraz wyczyszczenie, otynkowanie wnętrza studzienek ściekowych,
 • uporządkowanie pomieszczenia.
 1. Węzeł cieplny przy ul. Połomskiego 7
 • wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki oraz ułożenie płytek terakotowych – obmiar 29,0 m2 ,
 • wykonanie cokolika o wysokości 10 cm,
 • zeskrobanie, zmycie starej farby, położenie gładzi i wymalowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi o powierzchni łącznej 78,90 m2,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych,
 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o wielkości 0,19 m3,
 • obsadzenie kratek ściekowych i włazów do studzienek w podłożu oraz wyczyszczenie i otynkowanie wnętrza studzienek ściekowych,
 • uporządkowanie pomieszczenia.
 1. Węzeł cieplny przy ul. Połomskiego 9
 • wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki oraz ułożenie płytek terakotowych – obmiar 24 m2 ,
 • wykonanie cokolika o wysokości 10 cm,
 • zeskrobanie, zmycie starej farby, położenie gładzi i wymalowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi o powierzchni łącznej 69,90 m2,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych,
 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o wielkości 0,20 m3,
 • obsadzenie kratek ściekowych i włazów do studzienek w podłożu oraz wyczyszczenie i otynkowanie wnętrza studzienek ściekowych,
 • uporządkowanie pomieszczenia.

Materiały dostarcza Wykonawca

Udzielanie wyjaśnień w sprawach zamówienia

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami ze strony Zamawiającego są:

Pani Joanna Kotowicz-Ściążko             tel. 728 436 138

Pan Jan Gargula                                  tel. 728 436 130

Termin  realizacji robót budowlanych

Pożądany termin realizacji: 31 sierpnia 2018 r.

Termin  i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 12 lipca 2018 r., w siedzibie PEC Kwidzyn przy ul. Słonecznej 1 w Kwidzynie.

Z poważaniem

Bogusław Franckowski

Prokurent