1104, 2019

Unieważnienie przetargu

11 kwietnia 2019|0 Comments

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi”.

404, 2019

Protokół z sesji otwarcia ofert

4 kwietnia 2019|0 Comments

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi”.

2503, 2019

Komunikat Nr.3

25 marca 2019|0 Comments

KOMUNIKAT NR 3 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi”. Zamawiający udziela [...]

2003, 2019

Komunikat Nr.2

20 marca 2019|0 Comments

KOMUNIKAT NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi”. Zamawiający udziela [...]

1403, 2019

Komunikat Nr.1

14 marca 2019|0 Comments

KOMUNIKAT NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi". Zamawiający udziela [...]