Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu na dostawę kompletów montażowych

systemu rur preizolowanych do montażu odcinków sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spóła z o.o. informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawy kompletów montażowych systemu rur preizolowanych do montażu odcinków sieci ciepłowniczej.  Spółka otrzymała 5 ofert, z których po weryfikacji najkorzystniejsza ofertę złożyła

firma OL-TERM Rudziński, Trusielewicz Spółka Jawna ul. Budowlana 5, Olsztyn.

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym i zapraszamy do dalszej współpracy.

Z poważaniem

Joanna Kotowicz – Ściążko

Dyrektor ds. Technicznych