Biuro Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Słonecznej 1, w Dziale Obsługi Odbiorców na 1 piętrze i jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

numery wewnętrzne:
 1150, 1151, 1152

Biuro Obsługi Klienta udostępnia wszelkie informacje z zakresu:

  • procedury i kosztów przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej,

  • warunków dostarczania ciepła,

  • trybu zawierania umów sprzedaży ciepła,

  • awarii i przewidywanego czasu ich usunięcia.

Ponadto w Biurze Obsługi Klienta można:

  • otrzymać odpowiednie formularze i druki,

  • zawrzeć Umowę Sprzedaży ciepła,

  • skorzystać z porady związanej z ustaleniem mocy zamówionej,

  • otrzymać aktualną taryfę dla ciepła,

  • sprawdzić swoją fakturę za ciepło,

  • załatwić wszelkie sprawy z zakresu zawartych umów.