O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

ogłasza zapytanie ofertowe na

ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTÓW I INWESTYCJI NA WĘZŁACH CIEPŁOWNICZYCH

Termin składania ofert: do 28 lutego 2023 r.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Jan Gargula tel. 728436130,

e-mail j.gargula@peckwidzyn.pl,

Parametry pracy sieci ciepłowniczej do doboru wymienników ciepła:

  • Ciśnienie max sieci 1,6 MPa
  • Ciśnienie dyspozycyjne sieci 90 kPa
  • Ciśnienie max instalacji c.o 0,6 MPa
  • Ciśnienie max instalacji c.w 0,6 MPa
  • Temperatura sieci zima 125/ 68 0C
  • Temperatura sieci lato 65/ 45 0C
  • Temperatura instalacji wewnętrznej c.o. 85 / 60 0C
  • Temperatura instalacji c.w./zimna woda 55 / 10 0C

Załączniki

Zestawienie.pdf