Dzięki eBOK w prosty sposób uzyskać informacje dotyczące:

  1. Rachunków i płatności –historia dokonanych zapłat oraz stan bieżący zobowiązań.
  2. Liczników – ewidencja odczytów licznika ciepła, mocy zamówionej oraz aktualny cennik poszczególnych pozycji faktur.
  3. Swoich danych– użytkownik może sprawdzić poprawność swoich danych.
  4. Spraw windykacyjnych – o ile została wszczęta procedura.
  5. Danych adresowych i kontaktów Spółki PEC.
  6. Wiadomości – tu znajdują się wiadomości i komunikaty wysyłane przez Spółkę.
  7. Faktury – możliwość pobrania bieżących oraz historycznych faktur w formacie pdf.