Rozliczenia zużycia ciepła prowadzone są na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy, a ceny i stawki ustalane są w Taryfie dla ciepła „PEC” Kwidzyn i Taryfie dla ciepła MM Kwidzyn.
Taryfa dla ciepła zatwierdzona 18-03-2022 r. i obowiązuje od 04-04-2022 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 14-01-2021 do 03-04-2022 r.

Taryfa dla ciepła MM Kwidzyn Sp. z o.o. zatwierdzona 25-02-2022 i obowiązuje od 01-04-2022 r.