Rozliczenia zużycia ciepła  prowadzone są na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy, a ceny i stawki ustalane są w Taryfie dla ciepła PEC Kwidzyn i Taryfie dla ciepła International Paper Kwidzyn.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 14-01-2021 r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 15-10-2019 r. do 13-01-2021r.
Taryfa dla ciepła International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o. obowiązuje od 1-02-2021 r.