W myśl zapisów obowiązującej ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z późniejszymi zmianami, PEC Kwidzyn podaje informację dotyczącą maksymalnej ceny dostawy ciepła, która może być stosowana w okresie 01.03.2023 – 30.06.2024:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie- przesył, dystrybucja i obrót ciepłem
nr koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłaPCC/210/212/U/2/98/KW
nr koncesji w zakresie obrotu  ciepłemOCC/66/212/U/2/98/KW
Grupa odbiorcówstawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW] z dnia 30.09.2022stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] z dnia 30.09.2022
stawka rocznarata miesięczna
S-1 (węzły cieplne będące własnością Odbiorcy)37 132,343 094,3617,88
S-2 (węzły cieplne będące własnością PEC)51 105,874 258,8221,36
S-3 (węzły grupowe i instalacje odbiorcze będące własnością PEC)57 394,754 782,9025,87
Maksymalny dopuszczalny ustawą wzrost stawek (40%)
S-1 (węzły cieplne będące własnością Odbiorcy)51 985,284 332,1025,03
S-2 (węzły cieplne będące własnością PEC)71 548,225 962,3529,90
S-3 (węzły grupowe i instalacje odbiorcze będące własnością PEC)80 352,656 696,0636,22
Cennik zakupu ciepła od MM Kwidzyn sp. z o.o. (wytwórca ciepła)

WCC/539/592/U/2/98/EB

(nr koncesji w zakresie wytwarzania ciepła)

cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW] z dnia 30.09.2022Cena ciepła [zł/GJ] z dnia 30.09.2022Cena nośnika ciepła [zł/m3] z dnia 30.09.2022
cena rocznarata miesięczna
57 839,164 819,9328,925,30
Maksymalny dopuszczalny ustawą wzrost cen (40%)
80 974,826 747,9040,497,42