O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW W KWIDZYNIE PRZY ULICY:

 

  • Cicha 8                      
  • Staszica 20  
  • Szeroka dz. Nr 451/2        
  • Toruńska 1         
  • Toruńska 7-9    

Termin wykonania zamówienia:

do 31.01.2024 r. – wykonanie i dostarczenie schematów i zestawienia materiałowego

do 29.02.2024 r. – wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej,  pełnej dokumentacji projektowej z wszystkim pozwoleniami

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak                   tel. + 48 694 969 241, e-mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl

Aleksandra Skierkowska       tel. + 48 694 978 889, e-mail: a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2023.  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 17.11.2023 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 03 listopad 2023 r.

Zarząd Spółki