ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie:

„Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi”.